kobercové extraktory a čističe koberců Santoemma

Santoemma, extraktory na koberce, extraktory na čalounění, pěnové extraktory, kobercové čistící stroje

Náhradní plnění

na webu Profesionální extraktory Santoemma

NÁKUPEM OD NÁS UŠETŘÍTE 35% Z FAKTUROVANÉ ČÁSTKY!
 
Dle zákonu o zaměstnanosti §81 zákon č.435/2004Sb. musí každý zaměstnavatel s min. počtem 25 zaměstnanců zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením a to 4% z celkového počtu svých zaměstnanců. Této povinnosti lze dostát i alternativním způsobem viz níže.

Každý zaměstnavatel může dostát této povinnosti těmito způsoby:

1) začít zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (4%)

2)  odvádět finanční obnos do státního rozpočtu - což je nejméně výhodná varianta

3 odebírat zboží nebo služby od někoho, kdo zaměstnává více než 50 % pracovníků se zdravotním postižením.
    (tzn. od firmy poskytující NÁHRADNÍ PLNĚNÍ jako například GLOBALTEK GROUP, s.r.o.)

 

Naše společnost GLOBALTEK GROUP, s.r.o. spolehlivě poskytuje náhradní plnění za pracovníky se zdravotním postiženímřadu let.

Konkrétní příklad úspory:

 Odběrem výrobků v celkovém objemu 172 354.Kč bez DPH, uspoří zaměstnavatel  částku cca 60 tis. Kč bez DPH, neboť si nahradí povinnost zaměstnávat 1 osobu se zdravotním postižením z povinného podílu a nebude tedy muset za něj platit finanční odvod do státní pokladny. N&´hradní plnění tedy představuje úsporu ve výši 35 % !

Orientační tabulka povinného podílu zaměstnanců se ZP / objemu náhradního plnění:

Počet zaměstanců které vaše firma zaměstnává

1) Počet osob se ZP které musíte zaměstnat

2) či zaplatit roční odvod státu

3) Nebo odebrat od
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. za: 

25

1

67 500,-

189 000,-

50

2

135 000,-

378 000,-

75

3

202 500,-

567 000,-

10

4

270 000,-

756 000,-

125

5

337 500,-

945 000,-

150

6

405 000-

1 134 000,-

175

7

472 500,-

1 323 000,-

200

8

540 000,-

1 512 000,-


K 1.1.2012 došlo ke změně legislativy, která znamená omezení celkového množství náhradního plnění, které může firma poskytovat. Pokud máte zájem o dodání zboží v režimu náhradního plnění musíte tuto informaci uvést na Vaší objednávce ! Jestliže tuto skutečnost neuvedete Nemůžeme Vám náhradní plnění rezervovat. 

Než budete pokračovat
Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte .